airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Arbejdsmarkedsydelse 

Til borgere i rusmiddelbehandling om mulighed for at søge Arbejdsmarkedsydelse under behandling for problemer med rusmidler og pengespil
Hvis du skal i dagbehandling for problemer med rusmidler, det vil sige alkohol og hash eller pengespil har du mulighed for at søge arbejdsmarkedsydelse under behandlingen i henhold til Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse, hvis du er i dagbehandling og på grund af behandlingen ikke kan passe dit arbejde.

Arbejdsmarkedsydelse ydes til lønmodtagere som kompensation for tab af indtægt forårsaget af uforskyldt ledighed, hjemsendelse eller sygdom. Det er muligt, fordi afhængighed betragtes som en sygdom og rusmiddelbehandling i loven sidestilles med anden sygdom.

Du kan søge, hvis:
1) Du er 18 år eller er forsørger og har folkeregisteradresse i Grønland.
2) De seneste 13 uger haft beskæftigelse som lønmodtager og i perioden har haft mindst 182 timer lønarbejde og ikke har anden indtægt i perioden.

For at komme i betragtning skal du:
1) Henvende dig til arbejdsmarkedskontoret i din kommune om at du skal i dagbe-handling, det vil sige behandling på alle hverdage mindst 5 time.
2) Medbringer en lægeerklæring for den periode, hvor du er i behandling.

Det er kommunen der endeligt vurderer om du er berettiget til ydelsen.

Du kan læse mere om arbejdsmarkedsydelse på www.sullissivik.gl