airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Kurser

Herunder kan du læse om Allorfiks kurser og undervisningstilbud.

PAS – forebyggelse af rusmiddelproblemer

PAS er et forebyggelsesprogram til de ældste folkeskoleklasser, gymnasier eller f. eks. Majoriaq.

Programmet sikrer dialog om hvornår man har et rusmiddelproblem, god kommunikation, holdninger til rusmidler mv.

Programmet består af 8 moduler, som oftes tilbydes 2 ad gangen i 4 uger.

Kontakt os
Du kan kontakte Allorfik på hverdage mellem kl. 9 og 15 på tlf.: 52 53 43 eller mail: allorfik@allorfik.gl, hvis du ønsker at høre nærmere om ovennævnte tilbud.

Du kan også finde kontaktoplysningerne til de enkelte Allorfikcentre her.

Forældremødemateriale omkring rusmiddelaftaler

Allorfik har udviklet et materiale til forældremøder i de ældste klasser, der skal munde ud i, at forældre laver en aftale omkring rusmidler.

Læs mere om forældremødematerialerne her.

Til døgninstitutioner

Allorfik underviser døgninstitutioner i et særligt brobygningsforløb, Ikaariaq, over 5 gange, der skal motivere unge på døgninstitutioner til at søge behandling i Allorfik.

Kontakt os
Du kan kontakte Allorfik på hverdage mellem kl. 9 og 15 på tlf.: 52 53 43 eller mail: allorfik@allorfik.gl, hvis du ønsker at høre nærmere om ovennævnte tilbud.

Du kan også finde kontaktoplysningerne til de enkelte Allorfikcentre her.

Til uddannelsesinstitutioner

Allorfik har et særligt udgående tilbud til uddannelsesinstitutioner over folkeskoleniveau, hvor Allorfik er på skolen et fast tidspunkt efter aftale med skolen.

På skolen kan gives anonyme  rådgivende samtaler, men hvis den unge skal i behandling, så sker det i Allorfik.

Kontakt os
Du kan kontakte Allorfik på hverdage mellem kl. 9 og 15 på tlf.: 52 53 43 eller mail: allorfik@allorfik.gl, hvis du ønsker at høre nærmere om ovennævnte tilbud.

Du kan også finde kontaktoplysningerne til de enkelte Allorfikcentre her.

  • Kontakt

    Her finder du kontaktoplysningerne over Allorfiks behandlingscentre i Qaqortoq, Nuuk, Sisimiut, Aasiaat og Ilulissat samt til Allorfik, Videncenter om Afhængighed.