airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Nøglepersonsuddannelsen omkring rusmidler og spil

Søg ind på Nøglepersonuddannelsen omkring rusmidler og spil!
12. januar 2018
Vi du uddannes i at hjælpe og vejlede personer med en afhængighed?

Peqqissanermik Ilinniarfik tilbyder i samarbejde med Allorfik, Videncenter om Afhængighed Nøglepersonuddannelsen omkring rusmidler og spil.

Formålet med Nøglepersonuddannelsen er at uddanne frontpersonale med viden om rusmidler og spil samt behandling af afhængighed.

Uddannelsen foregår i perioden 25/4 - 4/5 2018 på Hotel Arctic i Ilulissat.

Hvem henvender Nøglepersonuddannelsen sig til?
Uddannelsen henvender sig til alle faggrupper i sundhedsvæsenet, døgninstitutioner, uddannelsesinstitutioner, kommunale forvaltninger og private virksomheder.
Ansøgere kan optages, hvis de har en erhvervsfaglig uddannelse eller en bacheloruddannelse.

Deltagere med en mellemlang videregående uddannelse inden for det socialfaglige, pædagogiske eller sundhedsfaglige område kan efterfølgende søge optagelse på rusmiddelbehandleruddannelsen. Andre fagpersoner vil efter personlig vurdering endvidere kunne tilbydes optagelse på behandleruddannelsen.

Praktiske forhold
Uddannelsen er gratis, og Allorfik booker og betaler rejse samt ophold.

Deltagere fra Kommune Qeqertalik og Avannaata Kommunia vil blive prioriteret.

Har ovenstående vakt din interesse, kan du læse mere om uddannelsen og finde ansøgningsskemaet her: https://www.pi.gl/da/Kurser/Oversigt/Noeglepersonuddannelsen-omkring-rusmidler