airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Allorfiks årsrapport 2016-2017 

19. september 2018

Allorfik, Videncenter om Afhængighed 

Knap 1100 borgere har været i behandling for problemer med rusmidler og spil i 2016 og 2017

Allorfik har fra 1. januar 2016 varetaget det gratis, nationale tilbud om behandling af afhængighed af alkohol, hash og pengespil og udsender i dag sin første årsrapport for årene 2016 og 2017. Allorfik har i 2017 oprettet centre i Qaqortoq, Nuuk og Sisimiut. Centret i Aasiaat er også startet og indvies officielt den 24. juli. Det sidste center i Ilulissat starter med at modtage borgere med rusmiddel- og spilproblemer i august-september 2018.

”Jeg er glad for at kunne præsentere årsrapporten fra Allorfik. Der er sket meget på kort tid og både Allorfikcentrene og Katsorsaavik Nuuk skal have stor tak for, at det er lykkedes at give så mange et behandlingstilbud og et tilbud hvor så mange gennemfører. Det tyder på at tilbuddet når borgerne. Det tager altid tid før man kan se det endelige resultat, men det ser ud til at investeringen i borgere med rusmiddelproblemer bærer frugt. Det er godt for vores land”. Hun fortsætter jeg ser frem til at indvie centret i Aasiaat den 24. juli. Det bliver en

I årsrapporten lægger Allorfik vægt på at et bedre tilbud kræver bedre om henvisninger, behandling og den enkelte borgers baggrund. Som leder af Allorfik siger: ”Vi er fortsat i den spæde start, men om få ar vil vi i høj grad kunne bruge vores viden fra overvågningen af indsatsen til at forbedre indsatsen lige der, hvor det er nødvendigt”. 

I alt har 1.084 borgere været i rusmiddelbehandling i 2016 og 2017. Flest 25-34-årige og flere kvinder end mænd. Både i 2016 og 2017 havde 88 % et alkoholproblem og flest blev vurderet som afhængige, mens resten enten havde et stort forbrug eller et skadeligt forbrug uden egentlig afhængighed. Både i 2016 og 2017 var der omkring 40 % med et betydeligt hashproblem, mens problemer med pengespil var et problem hos en mindre andel.

Det har været et stort ønske fra kommunerne, at behandlingen så vidt muligt skulle foregå lokalt. Efter ønske fra kommunerne er lokalbehandlingen styrket og samlet blev 66 % af borgere behandlet lokalt i 2017 og 42 % i 2016. I alt 67 % gennemførte behandlingen, færrest unge.

Der går stadig lang tid fra man får et rusmiddelproblem til man kommer i behandling. Kun 34 % med alkoholoverforbrug og 38 % med brug af hash kommer i behandling indenfor 5 år efter problemets opstod., mens 41 % af de behandlede har været behandlet tidligere. Som Birgit Niclasen siger: ”Med det gratis tilbud og fordi man nu i højere grad kan komme i behandling lokalt, så håber vi på sigt at nedbringe den tid, hvor man har et rusmiddelproblem. For livet er kort.” Hun fortsætter: ”Det er forventeligt at det ikke lykkes for alle at kvitte sit rusmiddelproblem første gang man er i behandling. Kom endelig igen. Det er det værd”.

Årsrapporten kan læses her og den grønlandske version her