airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Gode nyheder fra rusmiddelbehandling! 

Årsrapport 2018 er udsendt
12. juli 2019

Allorfik har nu udsendt deres årsrapport for 2018 og kan konkludere at det går stødt fremad omkring at give borgerne et godt gratis tilbud – også oftest tæt på borgernes hjem.   Der blev henvist 655 borgere til behandling, hvilket er lidt flere end i 2017. Flere kvinder end mænd ønsker at blive henvist til behandling. I alt 528 borgere blev behandlet og 77 % gennemførte behandlingen, færrest unge. Det er derfor positivt, at Naalakkersuisut har udarbejdet en særlig plan for behandlingsindsatsen blandt børn og unge.                                                                                                                                                                                                                        

”Det er opløftende for os at se, at søgningen til rusmiddelbehandling fortsat er i stigning”, siger leder af Allorfik Birgit Niclasen og fortsætter: ”Men vi kan se af tallene, at der er stadig behov for mere oplysning om tilbuddet og at vi arbejder for at flere kommer i behandling for deres rusmiddel eller spilproblem tidligere end de gør i dag, hvor kun 37 % med alkoholoverforbrug og 38 % med brug af hash kommer i behandling indenfor 5 år efter at problemet er opstået”.  ”Alle med rusmiddel eller spilproblemer er velkomne og det er gratis at blive behandlet. Ring og få en tid eller kom til et at vores Allorfikcentre eller bliv henvist gennem din sagsbehandler. Det kan være starten på et nyt liv”.                                                                                                                                                                                            

Hvilke problemer kommer borgerne med?                                                    

Allorfik behandler borgere med problemer med alkohol, hash og pengespil. Kun 12 % af de henviste ikke et alkoholproblem, de resterende var oftest stærkt afhængige af alkohol (57 %). Lidt flere end i både 2016 og 2017 røg ikke hash, men en stor andel havde problemer med både alkohol, hash og pengespil. Færrest søgte behandling for pengespil, men af dem, der spillede, havde 50 % en egentlig spilafhængighed.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Styrkelse af behandlingen tæt på borgerne er vigtigt                                     

Det har været et stort ønske fra kommunerne, at behandlingen så vidt muligt skulle foregå lokalt i den by, hvor borgeren bor. Det forsøger Allorfik at leve op til. I 2018 blev 2 ud af 3 borgere behandlet lokalt, hvilket er en stigning.                                                                                         

Muligheden for lokalbehandling er styrket gennem udbud af behandlingen og med oprettelsen af Allorfik-centre i kommunernes største by. Denne proces blev afsluttet i 2018 med oprettelse af en behandlingscenter i Ilulissat. Der er nu Allorfikcentre i Qaqortoq, Nuuk, Sisimiut, Aasiaat og Ilulissat.                                  Med endnu flere gratis lokale tilbud i 2020, hvor der årligt vil tilbydes behandling i alle byer forventes at endnu flere vil modtage behandling. 

Obs også på børnene og indsatsen efter behandlingen

”Vi kan se at mange i behandling har brug at blive støttet socialt efter behandlingen”, siger Birgit Niclasen videre. ”Mange borgere i behandling har også børn under 18 år eller har børn anbragt uden for hjemmet. Det bør være et vigtigt fokus for alle børn opvokset med rusmiddelproblemer i hjemmet bliver påvirket af det. Både forældrene og børnene har derfor ofte brug for støtte til at komme videre i deres liv”.                                                                                                                                                                                                                                 

Skal behandling af mænd og kvinder være den samme?                        

Allorfik har fokus på, om der er behov for yderligere specialisering af behandlingen.

I årsrapporten for 2018 er årets særlige tema forskelle mellem mænd og kvinder. Det ser dog ikke ud til at der på nuværende tidspunkt er behov for særlige hensyn i behandlingen i forhold til om man er mand eller kvinde. Der fandtes kun få forskelle mellem kønnene. Der var fx ingen forskel på alder ved behandlingsstart om de er mænd eller kvinder og problemmønstret af alkohol og hash viste kun få forskelle. Debutalderen for alkoholoverforbrug og for hashforbrug ser ligeledes ikke ud til at være forskellig. Den største forskel lå i andelen, der havde været udsat for overgreb, hvor flere kvinder end mænd har været udsat for fysisk, psykisk og/ eller seksuelt overgreb i løbet af deres liv. Af kvinderne har 73 % været udsat for seksuelt overgreb, mens det for mændene er 36 %. Samtidig har flere kvinder end mænd været udsat for alle 3 typer overgreb.                                                                                                                                                                                                                                                                              

Rapporten kan downloades her.                                                                                                                                                                                                                                   

Kontaktperson:                                                                                                                     

Leder af Allorfik, læge Birgit Niclasen                                                                            

Mail: bivn@allorfik.gl                                                                                                             

Tlf: 346652