airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Samarbejdsaftaler

Kommunerne
Allorfik indgår iht. National plan for fremtidens misbrugsbehandling samarbejdsaftaler med de enkelte kommuner vedrørende behandling af afhængighed. Formålet med disse er at beskrive organisatoriske strukturer, administrative aftaler og konkrete arbejdsdelinger mellem parterne i det daglige samarbejde.

På nuværende tidspunkt er indgået samarbejdsaftaler med Kommuneqarfik Sermersooq og Qeqqata Kommunia.

Sundhedsvæsenet
Allorfik vil iht. National plan for fremtidens misbrugsbehandling indgå en samarbejdsaftale med sundhedsvæsenet vedrørende borgere, der foruden problemer relateret til afhængighed har diagnoser, der kan hæmme gennemførslen af et behandlingsforløb.

Allorfik ønsker desuden at inkorporere medicinsk behandling herunder afrusning og abstinensbehandling i aftalen.

Lokal- og dagbehandling
Allorfik har udbudt opgaven med at varetage lokalbehandling i mindre byer og bygder samt dagbehandling i Nuuk. I forbindelse hermed er indgået en samarbejdsaftale med Katsorsaavik Nuuk, der i perioden 2017-2019 vil varetage ovenstående behandlinger.

Virksomheder
Virksomheder kan indgå samarbejdsaftaler med Allorfik, hvilke muliggør at disse kan henvise medarbejdere til behandling for afhængighed på lige fod med kommunale sagsbehandlere.

Formålet er at muliggøre hurtig igangsættelse af behandlingsforløb.

Samarbejdsaftaler er p.t indgået med:
• Kofoeds Skole

Allorfik besøger i 2018 op mod 20 større virksomheder i Nuuk for at udbrede kendskabet til Allorfiks tilbud og muligheden for at indgå samarbejdsaftaler. Interesserede virksomheder kan rette henvendelse til Allorfik, Videncenter om Afhængighed, dersom en sådan aftale ønskes.

Yderligere samarbejder:
• Center for Ludomani i Odense
• Alkoholbehandlingen i Odense
• U-turn i København
• Enheden for Klinisk Alkoholforskning, Syddansk Universitet