airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Mange borgere søger behandling i Allorfik

Men færre i 2022 end i 2021. Det viser årsrapporten for 2022, som nu er udkommet.
22. maj 2023

Alkohol er fortsat langt det hyppigst rusmiddel- og spilproblem, der søges behandling for, fulgt af problemer med hash og problemer med pengespil. Men mange borgere i behandling har problemer på flere fronter. I alt 31 % med et alkoholproblem har også et problem med hash, mens 76 % af borgere, der har problemer med hash også har problemer med alkohol.

I 2022 var for første gang siden Allorfik blev oprettet i 2016 en nedgang i antal behandlede. Det skyldes, at antallet af visitationer i de første måneder af året var meget lavt p.g.a Covid 19 epidemien og trods stigning derefter, forblev antallet lavere end i 2021, men også, at Allorfiks visitationssystem i foråret 2022 blev lagt ned af hackerangreb i Selvstyret og også af andre grunde var ude af funktion senere på foråret.

Allorfik visiterede i 2022 753 borgere til behandling og 543 personer kom i behandling. Der er således stadig rigtig mange borgere, der ønsker behandling for deres rusmiddel eller spilproblem. I 2022 var 18 % stadig i gang med deres behandling ved årets udgang, mens 61 % gennemførte behandlingen og 21 % afbrød behandlingen. Baggrunden for flere fortsat var i gang med behandlingen ved årets udgang var at mange kom i behand-ling senere på året end i 2021.

Fokus på samarbejdet med kommunerne
Det særlige fokusområde i årsberetningen for 2022 er Allorfiks samarbejde med kommunerne. Borgernes hjemkommuner er i henhold til Inatsisartutlov nr. 10 af 12. juni 2019 om behandling af afhængighed forpligtet til at udarbejde en plan for de tiltag, der er forudsætninger for, at en afhængighedsbehandling kan få den tilsigtede virkning.

Det betyder blandt andet, at kommunerne skal lave en efterforløbsplan, der beskriver de sociale, arbejdsmæssige og andre indsatser, der skal arbejdes parallelt med at behandlingen sker.

Nye tal fra årsberetningen for 2022 viser, at 36 % af de borgere, som i 2021-2022 var registreret til at få lavet en efterløbforløbsplan, ikke har fået udarbejdet en efterløbsplan.

Og det bekymrer Allorfiks leder, læge Birgit Niclasen:

- Når borgeren slutter behandlingen, står denne ofte med en ny og meget sårbar identi-tet som ikke-bruger af rusmidler. Det er svært at fastholde denne nye identitet, specielt
hvis borgeren inden behandlingens start var i en vanskelig social, økonomisk og/eller arbejdsmæssig situation, siger hun.

Allorfik laver også efterforløbsplaner
Det er ikke alle borgere i Allorfik, der er kendt i kommunens sociale system og for at kommunerne skal kunne prioritere de borgere, som har det største behov, har Allorfik tilbage i 2021 valgt at lave en erstatningsefterforløbsplan for de borgere behandlet i Allorfik centrene som ikke har børn, har arbejde, har bolig og ikke er akut presset økonomisk.

Allorfik lavede i 2021-2022 erstatningsefterforløbsplaner for 35 % af de visiterede.

Arbejde for tættere samarbejde med kommunerne i 2023
Allorfik er gennem Inatsisartutlov nr. 10 af 12. juni 2019 forpligtet til at lave overordnede samarbejdsaftaler med kommunerne og med sundhedsvæsenet og til at etablere samarbejde på det lokale niveau. Allorfik vil i 2023 arbejde på at styrke samarbejdet med kommunerne og med sundhedsvæsenet både gennem fornyelse af samarbejdsaftalerne og gennem lokalt samarbejde.

Herudover arbejder Allorfik på at få bedre mulighed for behandling over videosamtaler, hvor borgere gennem en sikker forbindelse kan bruge egen mobiltelefon.

For at komme i behandling kontakt Allorfik på mail allorfik@allorfik.gl eller telefon 525343 eller kontakt dit lokale Allorfik center direkte.

Allorfik har behandlingscentre i Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut, Nuuk og Qaqortoq og tilbyder lokalbehandling i alle byer 2 gange årligt samt behandling i Nuuk under indkvartering.

Kontaktpersoner: Birgit Niclasen, bivn@allorfik.gl, eller Efraim Olsen, efol@nanoq.gl, telefon 52 53 43

Allorfiks årsrapport: Du kan her hente Allorfiks årsrapport for 2022 som et pdf-fil.