airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Behandlerperspektiver på det nationale behandlingstilbud Allorfik

Behandlere efterspørger en helhedsorienteret tilgang til rusmiddelbehandlingen med borgeren i centrum.
14. december 2023

En ny undersøgelse dokumenterer grønlandske rusmiddelbehandleres perspektiver på arbejdet med borgerne i Allorfik. Behandlerne efterspørger en mere helhedsorienteret tilgang til rusmiddelbehandling, for at sikre en sammenhængende indsats. 

Undersøgelsen viser, at behandlere på de grønlandske rusmiddelbehandlingscentre er tilfredse med de tilbud og metoder, de har mulighed for at anvende i deres arbejde med borgerne. Til gengæld efterspørger de bedre muligheder for at opnå en helhedsorienteret tilgang til rusmiddelbehandlingen. Mange borgere har nemlig også andre problemer i livet end rusmidler, så som boligforhold, økonomi eller sundhed, eller udfordringer i deres sociale relationer og effekter af tidligere traumer. Og behandlerne oplever, at det er en stor udfordring at sikre en samlet indsats omkring borgerne.

Flere behandlere ønsker derfor, at behandlingen i højere grad kan blive er del af en helhedsorienteret indsats gennem et bredt samarbejde med kommunale samarbejdspartnere og sundhedsvæsenet. De vil gerne kunne hjælpe borgere med at løse flere af deres udfordringer på én gang, men oplever ofte, at det kan være svært at samarbejde med kommunerne, som lovgivningsmæssigt har ansvaret for flere af disse områder.

”Den forskel, som er imellem, hvad behandlerne kan og skal gøre i forhold til, hvad de ville ønske, de kunne gøre, er værd at undersøge nærmere. Det kan være en vigtig brik i mere helhedsorienterede løsninger og hjælpesystemer for landets borgere,” uddyber Kamilla Nørtoft, seniorforsker på Afdeling for Folkesundhed i Grønland, SDU. ”Vi håber derfor, at undersøgelsen kan skabe et godt udgangspunkt for en øget dialog mellem sektorerne med henblik på at skabe muligheder for et mere sammenhængende tilbud til gavn for borgerne”, afslutter Kamilla Nørtoft.

Resultaterne fra undersøgelsen skal omsættes til opmærksomhedspunkter rettet mod fremtidig udvikling af behandlingsforløb, der tilbydes i Allorfiks behandlingscentre. Rapporten bygger på interviews med 16 behandlere og gruppeledere fra samtlige Allorfik-centre i Grønland (Aasiaat, Sisimiut, Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq).

Rusmiddelbehandling er en central forebyggende og rehabiliterende indsats, der skal hjælpe personer med problemer med rusmidler til et andet og bedre liv. Rusmiddelbehandling er desuden et samfundsanliggende, fordi konsekvenserne af problemet rækker langt ud over den enkelte borger i behandling. En vellykket behandling er til gavn for alle. Siden Allorfik blev oprettet 1. januar 2016 for at sikre et gratis, nationalt tilbud til voksne med rusmiddel- eller spilproblemer, har 500-700 borgere årligt afsluttet et behandlingsforløb i de regionale centre. Det er første gang at behandlernes perspektiv på arbejdet i Allorfik er undersøgt.

Rapporten kan hentes herfra: Behandlingsperspektiver 2023 

Om Allorfik:

Allorfik har behandlingscentre i Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut, Nuuk og Qaqortoq.

Hvis du har udfordringer med alkohol, hash eller spil og ønsker at deltage i et behandlingsforløb, kan du ringe til Allorfik på telefon 52 53 43 eller kontakte din sagsbehandler i kommunen. Behandlingen er gratis. Allorfik kan også tilbyde behandling over nettet.