airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Borgere i behandling er i høj grad tilfredse med behandlingen

Allorfik har i november 2023 lavet en brugertilfredshedsundersøgelse. I alt 94 borgere har valgt at svare og 44 af dem har skrevet egne kommentarer om deres oplevelse.
12. januar 2024

Langt de fleste borgere i behandling i et Allorfik center har svaret, at de er meget tilfredse eller tilfredse med deres behandlingsforløb.

– Det er godt. Det er så sjældent, at jeg taler med nogen om det her emner. Jeg har ellers før talt med andre om det. Jeg er så tilfreds.

Sådan kommenterede en borger fra Allorfik Qeqertalik, da vedkommende besvarede Allorfiks brugertilfredsundersøgelse.

Borgerne vurderer generelt modtagelsen første gang, behandlingsforløbet indtil nu, samarbejdet mellem borger og behandler, og behandlerens interesse for borgeren som person mest positivt. For alle disse er over 90 % af borgerne tilfredse eller meget tilfredse. 

– Når jeg sammenligner min første samtale med min nuværende situation, så kan jeg se, at jeg er mere tilfreds med mig selv, da mine samtaler letter meget på min hverdag, lyd det fra en borger i Allorfik Sermersooq.

En anden borger fra Allorfik Qeqqata sluttede af med denne kommentar:

– Jeg har lært at tage en dag ad gangen, nu lærer jeg at sætte grænser.

Den del borgerne er mindst tilfredse med er Allorfiks samarbejde med andre myndigheder og instanser, som kun 39 % var tilfredse eller meget tilfredse med, mens 14 % svarede ’ved ikke’ og 2 % var utilfredse eller meget utilfredse. Allorfik er enig heri og at bedre samarbejdet med andre myndigheder vil derfor fortsat være et fokusområde i Allorfik centrene i 2024.

Borgere fra Allorfiks 5 centre, Allorfik Kujalleq, Allorfik Sermersooq, Allorfik Qeqqata, Allorfik Qeqertalik og Allorfik Avannaa deltog i brugertilfredsundersøgelsen.

Rapporten kan hentes her.