airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Andelen i rusmiddelbehandling stiger igen i 2023


Efter nogle år præget af færre behandlinger er andelen i behandling steget igen i det 801 blev visiteret til behandling.
28. maj 2024

Problemer med alkohol er fortsat den hyppigste årsag til at søge behandling, men problemer med flere rusmidler er hyppigt. Således havde 79 % af borgere med et hashproblem og 78 % af borgere med et spilproblem også et alkoholproblem.

Der er løbende skabt mulighed for behandling tæt på hjemstedet og det var i 2023 muligt at behandle 87 % af borgerne i deres hjemby.

- Vi håber at det på sigt kan sikre, at flere borgere vælger at søge behandling tidligere, siger leder af Allorfik, Efraim Olsen.

I 2023 var det halvdelen af borgere der søgte behandling indenfor 5 år efter problemet var opstået.

Evalueringen af Allorfiks implementering
Der er altid et vist frafald under en så lang og krævende behandling som behandling for et rusmiddelproblem er.

Sammenlignet med 2022 ser det ud til, at færre gennemfører behandlingen, hvilket formentlig har sammenhæng med, at det er svært for borgerne at få hjælp til komplekse behov samtidigt i behandlingssystemet og i det sociale system.

Udviklingen er bekymrende specielt da mange i behandling har hjemmeboende børn.

Et særligt tema i årsrapporten var evalueringen af Allorfiks implementering og indsats. Ph.d. projektet viste, at implementeringen overordnet var lykkedes og at behandlingskvaliteten er steget over årene.

Allorfiks årsrapport:
Du kan her hente Allorfiks årsrapport for 2023 som et pdf-fil.