airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Alkohol 

Nedenstående har til formål at bidrage til en overordnet forståelse af, hvad alkohol er. Såfremt du ønsker yderligere information, kan denne findes på vidensportalen eller på www.paarisa.gl

Alkohol (ethanol) er et organisk opløsningsmiddel, der fremstilles ved gæring af sukkerholdige, organiske produkter fx kartofler eller frugt. Alkohol optages fra mavesækken og tolvfingertarmen og kan påvises i blodet få minutter efter indtag. Den maksimale alkoholkoncentration i blodet opnås efter 15-30 minutter.

Alkoholiske drikkevarer kategoriseres ud fra det procentvise indhold af ren alkohol. Eksempelvis indeholder en almindelig øl 4,5 %, rødvin 12 % og snaps 40 % alkohol.

For mange mennesker er alkohol forbundet med socialt samvær og positive effekter. Samtidig er alkohol et afhængighedsskabende rusmiddel, der medfører risiko for udvikling af afhængighed. Jo større indtaget er, des større er risikoen.

Alkohol er forbundet med fysiske, psykiske og sociale konsekvenser. Disse kan både være af akut og kortvarigt eller længerevarende og kronisk karakter. Alkohol medfører eksempelvis nedsat motorik, manglende selvkontrol og konflikter med sociale relationer.
Alkohol er tillige associeret med arbejdsløshed, kræftsygdom, ulykker og psykiatriske lidelser så som depression og angst. Ved indtagelse af alkohol under graviditet er der risiko for tidlig fødsel, lav fødselsvægt samt føtalt alkoholsyndrom og dermed kroniske forsterskader.

Alkoholafhængighed kan betragtes som en primær, kronisk og fremadskridende lidelse, hvor afholdenhed medfører abstinenssymptomer. Afhængighed kan komme til udtryk ved et kontinuerligt indtag eller ved rusdrikning (binge drinking), hvor der episodevis indtages store mængder alkohol.

Er du afhængig af alkohol? Test og se om du har problematisk forbrug af alkohol.