airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Hvordan kommer jeg i behandling? 

Du har flere muligheder, når du ønsker at komme i behandling.

Du kan enten:

1. Henvende dig ved din kommunale sagsbehandler

eller

2. Henvende dig direkte ved dit lokale Allorfik behandlingscenter

eller i nogle tilfælde

3. Henvende dig til din chef

Hvis du henvender dig ved din sagsbehandler vil vedkommende i samarbejde med dig udfylde en samtykkeerklæring, som giver kommunerne, behandlerne og evt. sundhedsvæsenet lov til at samarbejde omkring din behandling. Derudover udfylder din sagsbehandler et visitationsskema, som bliver sendt til Allorfik, der visiterer dig til det relevante behandlingstilbud.

Din sagsbehandler vil yderligere i samarbejde med dig lave en plan for, hvilken hjælp du skal have efter endt behandling. Dette er for at gøre overgangen til et liv uden rusmidler eller spil lettere.

Hvis du henvender dig direkte ved dit lokale Allorfikcenter udfylder Allorfik samtykkeerklæringen og visitationsskemaet, mens din sagsbehandler vil blive bedt om at udfylde din efterforløbsplan.

Hvis din arbejdsplads har et samarbejde med Allorfik, kan din leder henvise dig til behandling ved at udfylde samtykkeerklæring, visitationsskema og efterforløbsplan.

Enkelte familiecentre kan endvidere tilbyde hjælp til at komme i behandling for afhængighed.