airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Jobsøgningssydelse 

Borgernes mulighed for at søge jobsøgningsydelse under behandling for problemer med rusmidler og pengespil

Hvis du skal i dagbehandling for problemer med rusmidler, det vil sige alkohol og hash eller pengespil, har du mulighed for at søge jobsøgningsydelse under behandlingen i henhold til Inatsisartutlov nr. 7 af 20. juni 20122 om jobsøgningsydelse, hvis du er i dagbehandling og på grund af behandlingen ikke kan passe dit arbejde.

Jobsøgningsydelse ydes til lønmodtagere som kompensation for tab af indtægt forårsaget af uforskyldt ledighed, hjemsendelse eller sygdom. Det er muligt, fordi afhængighed betragtes som en sygdom og rusmiddelbehandling i loven sidestilles med anden sygdom.

Du kan søge, hvis:
Ret til at modtage jobsøgningsydelse er betinget af, at den pågældende er fyldt 18 år, har fast bopæl og er tilmeldt folkeregisteret i Grønland.

For at komme i betragtning skal du:

  1. Henvende dig til den lokale Majoriaq i din kommune om at du skal i dagbehandling, det vil sige behandling på alle hverdage mindst 5 time.
  2. Medbringer en lægeerklæring for den periode, hvor du er i behandling.

Det er kommunen der endeligt vurderer om du er berettiget til ydelsen.

Du kan læse mere om jobsøgningsydelse på www.sullissivik.gl