airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Uddannelse

Allorfik tilbyder en række tværsektorielle uddannelser og kurser, som du kan læse om herunder.
Nøglepersonuddannelsen

Nøglepersonuddannelsen omkring rusmidler og spil henvender sig til alle med en erhvervsfaglig uddannelse eller bacheloruddannelse.

Formålet med uddannelsen er at uddanne deltagerne til at opdage forskellige former for afhængighed, motivere til behandling og udbrede kendskabet til behandlingssystemet og -tilbuddene. Undervisningens fokusområder er afhængighed af alkohol, hash og spil, den motiverende samtale samt behandlingssystemet organisering.

Efter endt uddannelse kan deltagerne bidrage til at mennesker med afhængighed af rusmidler og spil f.eks. i egen arbejdsorganisation får den hjælp, de har behov for. Herudover kan deltagerne søge optagelse på Rusmiddelbehandleruddannelsen.

Nøglepersonuddannelsen består af 10 undervisningsdage, og afholdes to gange årligt i samarbejde med Peqqissaanermik Ilinniarfik.

Yderligere information vedrørende uddannelsen og optagelse vil løbende blive opslået under nyheder samt på www.pi.gl.

Rusmiddelbehandleruddannelsen

Rusmiddelbehandleruddannelsen henvender sig til personer med en mellemlang videregående uddannelse inden for det pædagogiske, social- eller sundhedsfaglige område, som har gennemført Nøglepersonuddannelsen omkring rusmidler og spil.

Formålet med uddannelsen er at uddanne rusmiddelbehandlere med kompetencer til at behandle mennesker med afhængighed af alkohol, hash og spil ved hjælp af kognitive behandlingsmetoder.

Uddannelsen består foruden Nøglepersonuddannelsen omkring rusmidler og spil af tre moduler, hvilke tilsammen udgør 15 undervisningsdage.

Uddannelsen afholdes i samarbejde med Peqqissaanermik Ilinniarfik.

Yderligere information vedrørende uddannelsen og optagelse vil løbende blive opslået under nyheder samt på www.pi.gl.

Masterclass i familieterapi

Masterclass i kognitiv familieterapi henvender sig til rusmiddelbehandlere og personer med anden relevant terapeutisk baggrund, der i deres arbejde taler med familier.

Formålet er at tilegne deltagerne viden, færdigheder og kompetencer til at anvende kognitiv familieterapi i en behandlingsmæssig sammenhæng.

Kurset består primært af øvelser i grupper, der giver træning i perspektivtagning ift. brugerne og i praktisk anvendelse af redskaber. Der tages hovedsageligt udgangspunkt i deltagernes cases med fokus på anvendelsen af de tillærte redskaber og tilgange samt på forståelsen af cases i en kognitiv familieterapeutisk diskurs.

Kurset består af fem undervisningsdage. Kursisterne skal selv sørge for rejse og ophold, men kurset er gratis.

Ansøgning sker via www.pi.gl.

MBRP-kursus

Kurset i MBRP (Mindfulness-Based Relapse Prevention/mindfulness-baseret tilbagefaldsforebyggelse) henvender sig primært til behandlere og andet personale, der beskæftiger sig med borgere med rusmiddelproblemer.

Formålet med kurset er, at deltagerne lærer at anvende mindfulness som et redskab til at forebygge rusmiddelbrug og tilbagefald, og at yde støtte til borgere, der har behov for at ændre uhensigtsmæssige reaktions- og handlemønstre.

Undervisningen indeholder teoretisk undervisning i teknikkerne og tanken bag mindfulness samt udøvelse af mindfulness.

Kurset består af to moduler af sammenlagt 11 kursusdage, og afholdes i samarbejde med Novavi.

Yderligere information vedrørende kurset og tilmelding vil løbende blive opslået under nyheder.